2022

Blekinge Deep Tech Challenge

Vinnaren är garanterad ett konvertibelt lån på 150 000 SEK från Krigskassa Blekinge, ett år på BBIs inkubatorprogram. Konvertibellånet kan, till exempel, användas till löner och andra utgifter i det vinnande företaget och BBIs inkubator ger dessutom tillgång till erfarna och engagerade affärsutvecklare med expertis inom flera olika områden.

Detta behöver du för att tävla.

 • En affärsidé
  • inom Deep Tech (dvs avancerad teknisk innovation)
  • stark koppling till BTH (dvs affärsidén är sprungen ur studentarbete eller forskning vid BTH).
 • En anmälan för att få tillgång till affärsrådgivning från BTH och BBI (under tiden fram till ansökningsdeadline).
 • En video-presentation av affärsidén (max 4 min, frivilligt.)
 • Ett prospekt som beskriver din affärsidé enligt tävlingens mall

Deep-tech?

Så här vet du att du har en Deep-Tech-idé

Om din idé löser ett komplicerat problem genom att tillämpa avancerad teknik som typiskt endast är tillgäng för specialister på området är den i någon grad Deep-Tech. Det kan finnas Deep-Tech ideér inom många olika problem och lösningsområden, till exempel artificiell intelligens, maskininlärning, blockchain, algoritmer, robotik, autonoma farkoster,  mekatronik, kryptografi, materialteknik, fotonik och elektronik, bioteknik, signalbehandling, sensorteknik, matematik, kvantberäkningar eller någon annan avancerad teknik.

-Du har troligen inte en Deep-Tech idé om din affärsidé handlar om digitala tjänster för konsumenter eller företag som helt eller delvis automatiserar en affärsprocess eller annan manuell process, t ex e-handel eller förmedling av arbete, anställning, relationer, boende, transporter, osv.

Är du osäker på hur mycket Deep Tech din idé är utifrån denna tävlingens kriterier, anmäl dig till BBIs förinkubation så hjälper vi dig att ta reda på det!

Så här bedöms tävlingsbidragen

1

Är affärsidéns tekniska underlag av hög kvalitet?

2

Går affärsidén att kommersialisera?

3

Affärspotential

4

BTH koppling

- Affärsidén bygger på studentarbete eller forskningsresultat från BTH
- student/forskare vid BTH kommer vara del av ett bolag som etableras och utvecklas i inkubatorn i Blekinge.

5

Personer

- Grundarens/-nas kompetens och potential
- Tillgänglig kompetens

6

Utvecklingsbar till ett framgångsrikt företag med säte i Blekinge

Viktiga datum

Tävlingen är öppen

Tävlingsstöd

Önskar du stöd med framtagning av en affärsidé så anmäl ditt intresse för affärsrådgivning av BBI. Tidig anmälan rekommenderas (med reservation för möjliga tider under semesterperioden).
Detta är frivilligt!

22 augusti

Inlämning av tävlingsbidrag

1 september

Vinnaren presenteras

Det finstilta

 • Grundarens/grundarnas koppling till BTH skall kunna visas med referenser/betyg eller publicerade artiklar/uppsatser
 • Tävlingsbidrag kan lämnas in av: enskild individ, en grupp eller ett aktiebolag.
  • tävlande aktiebolag får vara max ca 2 år, ej heller vara/varit inskriven på något av BBIs inkubatorprogram
  • enskild/grupp måste ha som avsikt at starta ett aktiebolag vid eventuell vinst
 • Vinsten betalas ut när följande uppfyllts:
  • vinnare är utsedd
  • aktiebolag registrerat med säte i Blekinge
  • undertecknat avtal med BBIs som plats i inkubationsprogram
  • aktieägaravtal som reglerar ägandeförhållanden i aktiebolaget har undertecknats av samtliga delägare
  • grundaren/grundarna skall ha för avsikt att arbeta aktivt i företagets och med dess utveckling
 • Tävlande är ansvariga för att de äger de nödvändiga rättigheterna till sin affärsidé, eller har avtalad rätt att använda
 • Om inlämnade tävlingsbidrag inte uppfyller tävlingskriterierna i rimlig grad, kan tävlingen avbrytas ensidigt av arrangörerna, och anmälda deltagare meddelas via epost. Beslut om att avbryta tävlingen kan ej överklagas.
 • Juryns beslut kan ej överklagas.
 • Anställda på BBI äger ej rätt att delta i tävlingen.

Partners

Blekinge Business Incubator

Med BBIs inkubator når du längre och fortare.

Vi har hjälpt många företag att starta och växa. I inkubatorprogrammet för du stöd och rådgivning inom allt som krävs för att utveckla och växa företaget som du inte redan kan. Det är utvecklande både för dig och ditt företag och det finns tydlig statistik som visar att inkubatorsbolag utvecklas både mer effektivt och kvalitetsmässigt än andra bolag. Som del i en inkubator får du också tillgång till olika professionella nätverk.

Krigskassa

Investmentbolaget för unga bolag i Blekinge.

Krigskassa är ett investmentbolag som riktar sig till bolag i Blekinge som befinner sig i tidig fas. Fondens ursprungliga kapital var 6 Mkr och kom till 50 % från en statlig pensionsfond.

En sak till!

Om din idé bedöms vara intressant för finansiering så arrangeras möjlighet att träffa investerare för ytterligare 250000 SEK!